dossier publ tegen stad antwerpenOVERZICHT VAN DE GEBEURTENISSEN :

Deel   1.

( dit is het dossier dat aan de ombudsvrouw werd gestuurd op 31mrt2021 )


BEKNOPT VERSLAG


I. Sinds 2019 referentieadres bij mijn broer, bevestigd na zijn verhuis naar Ekeren
II.  Maart 2020 stelt wijkagent vast dat ik daar niet woon en op basis daarvan vraagt hij de schrapping van mijn adres maar ik word daarvan niet in kennis gesteld.


! op een referentieadres mag je volgens de wet niet wonen !


! op een referentieadres kan men uw aanwezigheid niet controleren want je bent er nooit !


III.  In december 2020 stuur ik mijn IDkaart om de adreswijzing in de chip door te voeren en dan komt bevolking Ekeren tot de vaststelling :  ai, wij zijn al heel het jaar vergeten die schrapping uit te voeren !   Ze weten duidelijk geen raad met de zaak ...

en er volgt een maandenlange aaneenschakeling van grove fouten door de dienst bevolking Ekeren, door de schepen van stad Antwerpen, door BZ en door de ombudsvrouw .

IV.  19 januari 2021 : ik lever de bewijzen van mijn 8 maanden aanwezigheid in België. GEEN ANTWOORD GEKREGEN

dus ook geen vraag om bijkomende stukken te leverenV.  9feb2021 : afgeschreven (16feb in mijn bezit),

               WEER FOUT > gaat over vaste woonst ! 

              23feb2021 : broer afspraak bevolking Ekeren > mijn                  dossier is bij de commissie voor goedkeuring

              maw beslissing is nog niet genomen en                                      brief 9feb is weer een vergissing   
IV. 29 maart 2021 stel ik vast dat ik geen pensioen heb ontvangen en de pensioendienst deelt mij mee dat ik geen adres meer heb.  Ombudsvrouw ingelicht.

16april2021 : ombudsvrouw heeft niets opgelost !   
>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

klik in mails om ze te vegroten

om de privacy van de betrokken personen niet te schenden zijn deze gegevens op deze openbare webpagina onzichtbaar gemaakt 

OVERZICHT VAN DE GEBEURTENISSEN :

Deel 2

 

Nadat ik op 30mrt2021 de ombudsvrouw mijn dossier mail volgt er een onwaarschijnlijke reeks van  


      -  automatische ontvangstberichten,

      -  nietszeggende antwoorden in de stijl van ‘we zullen het onderzoeken’  en  'u zal snel                 antwoord krijgen'

      -  als er zich eens iemand de moeite neemt om althans de indruk te geven te willen

               helpen dan zijn het steeds verwijzingen van de ene naar de andere en dan weer                   omgekeerd

      -  of de ene schrijft wit en de andere schrijft zwart

      -  of het zijn doodgemoedereerd foute instrukties 


Dit was de allerlaatste mail van ekeren ( 29dec2020 ) en dat niettegenstaande alle stappen van mij en mijn broer zoals u leest in deel 1 vanaf pagina 24.


9feb2021.  Brief stad afgeschreven  (op 16feb in mijn bezit en broer maakt onmiddellijk afspraak) >>>  23feb2021. broer op afspraak bevolking Ekeren > zij zeggen:  mijn dossier is bij de commissie, maw er is nog geen beslissing genomen en de brief van 9feb was weer een vergissing

HET IS WEER HELEMAAL FOUT !   


Ze spreken hier over een vast adres en niet over een referentieadres.

Alles wat zij daar vragen kan je op een referentieadres niet hebben.  Sterker : het is door de wet verboden !


Zij spreken enkel over de (onrechtmatige) woonstcontrole door de wijkagent en reppen met geen woord over de bewijsstukken die ik heb moeten leveren ...  waren ze voldoende of hadden ze nog vragen of hebben zij die helemaal niet gekregen en/of niet bekeken ??? 


Bovendien sturen zij de brief naar een adres waar ik hem volgens hen niet zal ontvangen ! Doen ze dat opzettelijk in de hoop dat ik niet zal kunnen reageren ? Ik heb nochtans genoeg mails aan de gemeente gestuurd opdat ze mijn emailadres konden gebruiken en bevestiging van ontvangst konden vragen ...


Van dienst bevolking Ekeren ontvang ik geen enkel bericht, ook niet als ik er herhaaldelijk naar vraag !


30mrt2021.ik doe beroep op de ombudsvrouw  >>>  volgt een standaard antwoord + belofte snel antwoord


31mrt2021.ik stuur haar mijn dossier  >>>  antwoord = ik stuur het door + belofte snel antwoord  


31mrt2021.messenger bericht aan BDW  >>> verwijst naar zijn assitente evy  >>> mijn mail aan evy  >>>  antwoord van samantha die doorstuurt naar Nabilla


1april2021.antwoord van nabilla met mijn opmerkingen ertussen


haar versie van wat ik moet doen  = ofwel naar buitenland, ofwel een vast adres in be !!!


nabilla is blijkbaar goede maatjes met de marleen op 16dec in ekeren (zie hiernaast) ... het is lachwekkend ware de situatie niet zo triest ...


over vast adres vraag ik haar naar de wettekst daaromtrent maar daar krijg ik tot op heden van NIEMAND trouwens een antwoord op en ik vind die tekst nergens in de wet ! 


als die wettekst al zou bestaan, dan betwist ik dat het in mijn geval nodig zou zijn vermits ik een vast adres had vooraleer ik destijds een ref-adres aanvroeg en nu de herinstaaltie van het re-adres eis op basis van gemaakte administratieve fouten

 

dezelfde 1april2021.  bericht van loketwerking  >>> zij is ook de mening van nabilla toegedaan : het is buitenland of vast adres  >>> die kunnen al een triootje gaan vormen 

maar daarmee heeft nog niemand mij aangetoond of zij of de anderen of geen van allen, het bij het rechte eind hebben 


1april2021. ik overleg met mijn broer dat het wellicht een goed idee zou zijn om te proberen om een HERNIEUWD toestemmingsformulier  bij het dossier te voegen


er is dat achterdochtige mailtje van philip aan de ombudsvrouw maar hij doet het nadien af alsof hij dacht dat ik een 1aprilgrap aan het uithalen was met hem en antwoord enkele minuten later : ok, komt in orde


ik vraag de ombudsvrouw letterlijk : zou u mij aub willen laten weten of u het gekregen hebt ?   >>>  GEEN ANTWOORD !  NIET VANDAAG EN NOOIT !
2april2021.ik stel de stad in gebreke en eis rechtzetting   >>> hun antwoord getuigt van extreem je-m’en-foutisme


dinsdag 6april2021. het paasweekend is voorbij - 2 weken geleden had ik mijn pensioen moeten krijgen -  ik zit dik in de shit -  afbetaling lening van mijn camion, verzekeringen, tel en internetabonnement  ... hoe moet dat nu allemaal  ??? 

Gelukkig dat die zottin die in de natuur wil leven haar slaatjes in de weiden rondom plukt anders had ze nu niets te eten ... en dat een vrijwilliger van de vzw eten voor enkele dagen voor de hond brengt


Ik vraag de ombudsvrouw of zij misschien iets kan doen bij de pensioendienst.  Ik denk dat zij om een uitzonderlijke behandeling kan vragen in afwachting van 'het afronden van het onderzoek'.  


Vermits Nabilla donderdag schreef dat philip mijn IDkaart al lang terug gekregen heeft vind ik het absoluut noodzakelijk om eerlijk te zijn tegenover de ombudsvrouw en breng haar op de hoogte dat ik dat niet wist en dat ik me ondertussen bewust ben geworden dat mijn broer ook fouten gemaakt heeft.  Ik voeg er wel klaar en duidelijk aan toe dat dat in niets afdoet aan de fouten die op de gemeente gemaakt werden !  

Laatste paragrafen :

ik stel weer vragen 


waarop weer geen antwoorden komen !!!

Nu niet en ook later NOOIT !


Ik voeg nog enkele bedenkingen bij de mail van donderdag avan Nabilla en ik stel ook haar weer dezelfde vraag :  kan u mij de tekst geven waarin dat staat aub ?


Niet alleen blijft ook zij stoïcijns volhouden : NOOIT ANTWOORDEN OP DE VRAGEN DIE DE BURGER STELT  !


We lezen hier de zoveelste mistake van het antwerpse stadspersoneel en dit vloeit echt uit de pen van een schepen !


Dat is een beambte die veel personeel onder zich heeft, die grote verantwoordelijkheden draagt, die er notabene op moet toezien dat er aan de loketten geen fouten gemaakt worden.  EN WAT DOET DEGENE DIE AL DIE VERANTWOORDELIJKHEDEN DRAAGT  ?  Zij stuurt de burger met een kluitje in het riet !   Zij maakt de burger maar wat wijs !  Ik weet niet hoelang zij daar al op dat postje zit en ik moet er niet aan denken hoeveel mensen er door haar al de dieperik in geraakt zijn maar dit keer is ze aan het verkeerde adres  want ik laat niet met mijn voeten spelen door zo'n onbekwame overheidsbeambte !   Zij is totaal onbekwaam om te antwoorden op de vragen die haar gesteld worden. Zij kent er zelf niets van !    

 

Aanvankelijk ben ik blij dat er een oplossing blijkt te zijn.


Mijn geluk is van korte duur. 


Ik besef hoe makkelijk je een mens in paniek alles kan wijsmaken. 

 

HET IS SCHANDALIG  DAT BURGERS IN NOOD ZO MISLEID WORDEN;


Op mijn vraag naar het mailadres krijg ik uiteraard geen antwoord ...


  


.7april2021. Vermits onze behulpzame Nabilla geen mailadres geeft ga ik op zoek op de website van BZ ...  Ik twijfel en stuur de mail  zowel aan de infodesk als aan de helpdesk en voor de veiligheid ook aan  rrantwerpen


Supersnel en klaar en duidelijk  antwoord : die befaamde Nabilla mag dan wel schepen zijn, ze weet in elk geval niet waarover ze praat  want

wij zijn als sinds meer dan 5 jaar niet meer bevoegd voor referentieadressen !!!


Ik koop een uur buitenland telefoneren bij mijn provider en ik kom al meteen tot de vaststelling dat mevrouw de ombudsvrouw mij een tel nr gegeven heeft dat vanuit het buitenland niet bruikbaar is.  Dan proberen we het maar op het algemeen nr van de stad...  even geduld aub ...  wachten en wachten ...  en dan gaan de minuten snel voorbij en helaas zonder enig positief resultaat ...  hoe bereidwilllig de telefonist ook blijkt te zijn, hij kan niet anders dan mededelen dat de chief ombudsvrouw met vakantie is en het nummer van Catherine De Keyser die mijn dossier behandelt antwoord niet ...  hij belooft me een boodschap aan haar te bezorgen ...     


9april2021;  Ik heb deze week geen enkel berichtje gekregen van de ombudsvrouw.  Mijn paniek stijgt ten top  !!!  Ik dreig met de media ... en ja hoor,  zij antwoord ! 

HELAAS ZOALS ALTIJD :

- geen enkel antwoord op mijn vragen ;

- en wat ze schrijft helpt niets maar dan ook niets vooruit ! 


De dames nemen allemaal samen vakantie !

Als je je telefoon niet hoort rinkelen, dan doen zij uiteraard niet de moeite om wat later nog eens te proberen !

... en er werd nog geen reaktie ontvangen ... dus lieve burger je zal nog wat langer honger moeten lijden ...

   

En dan de klap op de vuurpijl :

op 16 april komt er uiteindelijk een antwoord van de ombudsvrouw


Het is niet te geloven,  

zij die veronderstelt werd de fouten op te zoeken en het probleem op te lossen 


zij neemt klakkeloos de tekst van nabilla met de foutieve instrukties over !   

<<<


zij vindt het blijkbaar heel normaal dat zij de 1ste van de stad is die mij na al die maanden op de hoogte stelt van de schrapping,

en zonder enige verontschuldiging dat de stad dat zo maar even vergeten was ... 

<<<

als mijn bewijzen onvoldoende zouden geweest zijn dan had de stad mij dat moeten mededelen en vragen om bijkomende bewijzen te leveren, zij zou zich moeten verontschuldigen dat dat niet gebeurd is en mij mede delen dat zij de betrokken dienst om rechtzetting gevraagd heeft ... 

<<<


dat was de

foute instruktie van nabilla en BZ heeft geantwoord dat zij niet bevoegd zijn ...  hoe is het mogelijk dat de ombudsvrouw die de fouten moet opzoeken zelf niet weet dat dat fout is !!!

V

<<<

<<<


  zij heeft dus duidelijk nooit de moeite genomen de informatie van loketwerking eens even na te lezen want dan zou zij al die foute en tegenstrijdige informatie gelezen hebben en dan zou zij zich hiervoor eerst en vooral moeten

verontschuldigen ...


ik ben ruim 8 maanden in België geweest in 2020, zij kan onmogelijk info hebben van iets dat niet bestaat ! 

<<<

het zoveelste bewijs dat ook zij de wet niet kent :  in de richtlijnen staat letterlijk dat er 4 mogelijkheden zijn en de getuigenverklaringen is daarvan de 3de

<<<


Ondertussen zijn we weer nog een week verder.

En niets meer ... geen telefoontje ... geen mailtje ... NIETS !  NIETS !   NIETS !


4 weken geen pensioen 

4 maanden zonder geldig IDbewijs

opgesloten zitten

konstant leven in angst

geen mogelijkheid om mijn accuut oogprobleem te laten behandelen

geen mogelijkheid tot vaccinatie

In 1ste instantie zou de gemeente de schrapping ongedaan moeten maken zodanig dus dat de situatie  terug is zoals ze voor de schrapping was.

            Dat houdt ook in dat zij de verantwoordelijkheid dragen om mijn ID-kaart in orde te

            brengen.   Zij kunnen mij niet belasten met het spenderen van geld of tijd daaraan.

 

Zij moeten mij uiteraard een verklaring bezorgen dat ik voor het jaar 2021 slechts

bewijs van verblijf in belgië moet leveren voor 6 maanden + 1 dag minus al de dagen

van 1 januari tot op de dag dat ik terug in het bezit ben gesteld van een regulier

 IDkaart.    

 

Ten 2de kunnen zij vervolgens volledig volgens het boekje mij op de hoogte brengen van de goedkeuring van mijn getuigenverklaringen of bijkomende dokumenten vragen maar wel op korrekte basis. 

           

Ik bedoel daarmee : de richtlijnen schrijven voor dat er 4 mogelijkeheden zijn,  de

3de  mogelijkheid is getuigenverklaringen.  Als  er daarbij iets ontbreekt dan hebben

zij het volste recht dat te vragen en zal ik dat leveren.  Als dat in orde is dan mogen

zij niet ook nog eens  bewijzen van de 1ste, 2de of 4de mogelijkheid gaan eisen.  Op

 die manier zouden ze anders nadien ook bewijzen van campings en parkings

kunnen gaan vragen ( de 2de mogelijkheid ) en die kan ik werkelijk niet geven ! 

 

Ik heb gezien dat ik screenshots van de mails van de getuigen heb gestuurd en dat

zij aldus niet in de mogelijkheid zijn om het emailadres te zien.  Ik zal die in elk geval

al aan u  [advokaat] geven en  ik zal ook aan alle vier een copie van hun IDkaart vragen en u die

bezorgen.  Ik doe dit om tegenover u [advokaat] alvast te bewijzen dat het geen fake adressen

 zijn.  Als zij dan ten gepaste tijde bijkomende gegevens vragen dan zal ik die ook

aan hen sturen.  Het lijkt me logisch om hen die nu nog niet te geven.     

 

Ten 3de : als er ondertussen of nadien een schriftelijke vraag van mijn broer tot schrapping bij hen zou komen dan moeten zij mij schriftelijk op de hoogte brengen en wel zodanig dat zij er zeker van zijn dat de brief mij bereikt.

 

            Voor mij lijkt het dat dat met een aangetekede zending met bewijs van ontvangst p/a

 Mijn broer kan gebeuren ,

            Ofwel per gewone post met verzoek tot bevestiging van ontvangst,

            Ofwel simpelweg door mij een mail te sturen met verzoek ontvangst te bevestigen.

 

            De periode die zij mij geven om een adreswijziging door te voeren mag slechts in

 gaan op datum dat ik hun bericht heb ontvangen. Ik bedoel daarmee : zij kunnen op 1

mei niet schrijven dat ik tot 1 juni tijd krijg.  Zij kunnen wel op 1 mei schrijven dat ik tijd krijg tot 1 maand na ontvangst van de kennisgeving.


Minder belangrijk maar zeker vernomenswaardig zijn de rakties van BZ. 

Blijkt dat ze daar al evenmin weten wie  wat en hoe moet doen.

Maar ere wie ere toekomt :  één mailtje aan kabinet Verlinden en ik krijg zowaar de volgende dag ene Jan Rottiers aan de lijn !


Die man heeft in tegenstelling tot de ombudsvrouw geen enkel probleem om mij te bellen ...

Die man  neemt ook de tijd en praat een kwartier lang met me. 


Ik stuur hem de info die hij vraagt en hij antwoord uitgebreid en duidelijk.

Ik ben het absoluut niet eens met zijn stellingname die hij baseert op gevoelens en vermoedens maar hij doet tenminste zijn best.


Ironisch genoeg is dus de enige dienst die moeite doet om te helpen ook degene die geen enkele bevoegdheid heeft in de zaak ...


als je naar de infodesk mailt kom je blijkbaar bij vreemdelingenzaken terecht ...