dossier tegen stad en vip

klik in mails om ze te vegrotenOVERZICHT VAN DE GEBEURTENISSEN :

Deel   1.

( dit is het dossier dat aan de ombudsvrouw werd gestuurd op 31mrt2021 )

OVERZICHT VAN DE GEBEURTENISSEN :

Deel 2

 

Nadat ik op 30mrt2021 de ombudsvrouw mijn dossier mail volgt er een onwaarschijnlijke reeks van  


      -  automatische ontvangstberichten,

      -  nietszeggende antwoorden in de stijl van ‘we zullen het onderzoeken’  en  'u zal snel                 antwoord krijgen'

      -  als er zich eens iemand de moeite neemt om althans de indruk te geven te willen

               helpen dan zijn het steeds verwijzingen van de ene naar de andere en dan weer                   omgekeerd

      -  of de ene schrijft wit en de andere schrijft zwart

      -  of het zijn doodgemoedereerd foute instrukties 


Dit was de allerlaatste mail van ekeren ( 29dec2020 ) en dat niettegenstaande alle stappen van mij en mijn broer zoals u leest in deel 1 vanaf pagina 24.


30mrt2021.ik doe beroep op de ombudsvrouw  >>>  volgt een standaard antwoord + belofte snel antwoord


31mrt2021.ik stuur haar mijn dossier  >>>  antwoord = ik stuur het door + belofte snel antwoord  


31mrt2021.messenger bericht aan BDW  >>> verwijst naar zijn assitente evy  >>> mijn mail aan evy  >>>  antwoord van samantha die doorstuurt naar Nabilla


1april2021.antwoord van nabilla met mijn opmerkingen ertussen


haar versie van wat ik moet doen  = ofwel naar buitenland, ofwel een vast adres in be !!!


nabilla is blijkbaar goede maatjes met de marleen op 16dec in ekeren (zie hiernaast) ... het is lachwekkend ware de situatie niet zo triest ...


over vast adres vraag ik haar naar de wettekst daaromtrent maar daar krijg ik tot op heden van NIEMAND trouwens een antwoord op en ik vind die tekst nergens in de wet ! 


als die wettekst al zou bestaan, dan betwist ik dat het in mijn geval nodig zou zijn vermits ik een vast adres had vooraleer ik destijds een ref-adres aanvroeg en nu de herinstaaltie van het re-adres eis op basis van gemaakte administratieve fouten

 

dezelfde 1april2021.  bericht van loketwerking  >>> zij is ook de mening van nabilla toegedaan : het is buitenland of vast adres  >>> die kunnen al een triootje gaan vormen 

maar daarmee heeft nog niemand mij aangetoond of zij of de anderen of geen van allen, het bij het rechte eind hebben 


1april2021. ik overleg met mijn broer dat het wellicht een goed idee zou zijn om te proberen om een HERNIEUWD toestemmingsformulier  bij het dossier te voegen


er is dat achterdochtige mailtje van philip aan de ombudsvrouw maar hij doet het nadien af alsof hij dacht dat ik een 1aprilgrap aan het uithalen was met hem en antwoord enkele minuten later : ok, komt in orde


ik vraag de ombudsvrouw letterlijk : zou u mij aub willen laten weten of u het gekregen hebt ?   >>>  GEEN ANTWOORD !  NIET VANDAAG EN NOOIT !
2april2021.ik stel de stad in gebreke en eis rechtzetting   >>> hun antwoord getuigt van extreem je-m’en-foutisme


dinsdag 6april2021. het paasweekend is voorbij - 2 weken geleden had ik mijn pensioen moeten krijgen -  ik zit dik in de shit -  afbetaling lening van mijn camion, verzekeringen, tel en internetabonnement  ... hoe moet dat nu allemaal  ??? 

Gelukkig dat die zottin die in de natuur wil leven haar slaatjes in de weiden rondom plukt anders had ze nu niets te eten ... en dat een vrijwilliger van de vzw eten voor enkele dagen voor de hond brengt


Ik vraag de ombudsvrouw of zij misschien iets kan doen bij de pensioendienst.  Ik denk dat zij om een uitzonderlijke behandeling kan vragen in afwachting van 'het afronden van het onderzoek'.  


Vermits Nabilla donderdag schreef dat philip mijn IDkaart al lang terug gekregen heeft vind ik het absoluut noodzakelijk om eerlijk te zijn tegenover de ombudsvrouw en breng haar op de hoogte dat ik dat niet wist en dat ik me ondertussen bewust ben geworden dat mijn broer ook fouten gemaakt heeft.  Ik voeg er wel klaar en duidelijk aan toe dat dat in niets afdoet aan de fouten die op de gemeente gemaakt werden !  

Laatste paragrafen :

ik stel weer vragen 


waarop weer geen antwoorden komen !!!

Nu niet en ook later NOOIT !


Ik voeg nog enkele bedenkingen bij de mail van donderdag avan Nabilla en ik stel ook haar weer dezelfde vraag :  kan u mij de tekst geven waarin dat staat aub ?


Niet alleen blijft ook zij stoïcijns volhouden : NOOIT ANTWOORDEN OP DE VRAGEN DIE DE BURGER STELT  !


We lezen hier de zoveelste mistake van het antwerpse stadspersoneel en dit vloeit echt uit de pen van een schepen !


Dat is een beambte die veel personeel onder zich heeft, die grote verantwoordelijkheden draagt, die er notabene op moet toezien dat er aan de loketten geen fouten gemaakt worden.  EN WAT DOET DEGENE DIE AL DIE VERANTWOORDELIJKHEDEN DRAAGT  ?  Zij stuurt de burger met een kluitje in het riet !   Zij maakt de burger maar wat wijs !  Ik weet niet hoelang zij daar al op dat postje zit en ik moet er niet aan denken hoeveel mensen er door haar al de dieperik in geraakt zijn maar dit keer is ze aan het verkeerde adres  want ik laat niet met mijn voeten spelen door zo'n onbekwame overheidsbeambte !   Zij is totaal onbekwaam om te antwoorden op de vragen die haar gesteld worden. Zij kent er zelf niets van !    

 

Aanvankelijk ben ik blij dat er een oplossing blijkt te zijn.


Mijn geluk is van korte duur. 


Ik besef hoe makkelijk je een mens in paniek alles kan wijsmaken. 

 

HET IS SCHANDALIG  DAT BURGERS IN NOOD ZO MISLEID WORDEN;


Op mijn vraag naar het mailadres krijg ik uiteraard geen antwoord ...


  


.7april2021. Vermits onze behulpzame Nabilla geen mailadres geeft ga ik op zoek op de website van BZ ...  Ik twijfel en stuur de mail  zowel aan de infodesk als aan de helpdesk en voor de veiligheid ook aan  rrantwerpen


Supersnel en klaar en duidelijk  antwoord : die befaamde Nabilla mag dan wel schepen zijn, ze weet in elk geval niet waarover ze praat  want

wij zijn als sinds meer dan 5 jaar niet meer bevoegd voor referentieadressen !!!


Ik koop een uur buitenland telefoneren bij mijn provider en ik kom al meteen de vaststelling dat mevrouw de ombudsvrouw mij enkel een tel nr gegeven heeft dat vanuit het buitenland niet bruikbaar is.  Dan proberen we het maar op het algemeen nr van de stad...  even geduld aub ...  wachten en wachten ...  en dan gaan de minuten snel voorbij en helaas zonder enig positief resultaat ...  hoe bereidwilllig de telefonist ook blijkt te zijn, hij kan niet anders dan mededelen dat de chief ombudsvrouw met vakantie is en het nummer van Catherine De Keyser die mijn dossier behandelt antwoord niet ...  hij belooft me een boodschap aan haar te bezorgen ...     


9april2021;  Ik heb deze week geen enkel berichtje gekregen van de ombudsvrouw.  Mijn paniek stijgt ten top  !!!  Ik dreig met de media ... en ja hoor,  zij antwoord ! 

HELAAS ZOALS ALTIJD :

- geen enkel antwoord op mijn vragen ;

- en wat ze schrijft helpt niets maar dan ook niets vooruit ! 


De dames nemen allemaal samen vakantie !

Als je je telefoon niet hoort rinkelen, dan doen zij uiteraard niet de moeite om wat later nog eens te proberen !

... en er werd nog geen reaktie ontvangen ... dus lieve burger je zal nog wat langer honger moeten lijden ...

   


Ondertussen zijn we weer nog een week verder.

En niets meer ... geen telefoontje ... geen mailtje ... NIETS !  NIETS !   NIETS !


3 weken geen pensioen 

3 maanden zonder geldig IDbewijs

opgesloten zitten

konstant leven in angst

geen mogelijkheid om mijn accuut oogprobleem te laten behandelen

geen mogelijkheid tot vaccinatie


Minder belangrijk maar zeker vernomenswaardig zijn de rakties van BZ. 

Blijkt dat ze daar al evenmin weten wie  wat en hoe moet doen.

Maar ere wie ere toekomt :  één mailtje aan kabinet Verlinden en ik krijg zowaar de volgende dag ene Jan Rottiers aan de lijn !


Die man heeft in tegenstelling tot de ombudsvrouw geen enkel probleem om mij te bellen ...

Die man  neemt ook de tijd en praat een kwartier lang met me. 


Ik stuur hem de info die hij vraagt en hij antwoord uitgebreid en duidelijk.

Ik ben het absoluut niet eens met zijn stellingname die hij baseert op gevoelens en vermoedens maar hij doet tenminste zijn best.


Ironisch genoeg is dus de enige dienst die moeite doet om te helpen ook degene die geen enkele bevoegdheid heeft in de zaak ...


als je naar de infodesk mailt kom je blijkbaar bij vreemdelingenzaken terecht ...

Resultaat :

niets, nada, noppens !

19 april 2021

 

Meester,

 

In 1ste instantie zou de gemeente de schrapping ongedaan moeten maken zodanig dus dat de situatie  terug is zoals ze voor de schrapping was.

            Dat houdt ook in dat zij de verantwoordelijkheid dragen om mijn ID-kaart in orde te

            brengen.   Zij kunnen mij niet belasten met het spenderen van geld of tijd daaraan.

 

Als er nog een mogelijkheid is om de oude kaart te heraktiveren dan zou u iets

 Moeten kunnen bedenken om mijn broer te verplichten die kaart af te geven.  Het is

trouwens een gevaarlijke situatie want hij heeft mijn kaart, het volmacht van mij op

die kaart met de pincode en hij heeft ook een bankkaart van mij.  

 

Zij moeten mij uiteraard een verklaring bezorgen dat ik voor het jaar 2021 slechts

bewijs van verblijf in belgië moet leveren voor 6 maanden + 1 dag minus al de dagen

van 1 januari tot op de dag dat ik terug in het bezit ben gesteld van een regulier

 IDkaart.    

 

Ten 2de kunnen zij vervolgens volledig volgens het boekje mij op de hoogte brengen van de goedkeuring van mijn getuigenverklaringen of bijkomende dokumenten vragen maar wel op korrekte basis. 

           

Ik bedoel daarmee : de richtlijnen schrijven voor dat er 4 mogelijkeheden zijn,  de

3de  mogelijkheid is getuigenverklaringen.  Als  er daarbij iets ontbreekt dan hebben

zij het volste recht dat te vragen en zal ik dat leveren.  Als dat in orde is dan mogen

zij niet ook nog eens  bewijzen van de 1ste, 2de of 4de mogelijkheid gaan eisen.  Op

 die manier zouden ze anders nadien ook bewijzen van campings en parkings

kunnen gaan vragen ( de 2de mogelijkheid ) en die kan ik werkelijk niet geven ! 

 

Ik heb gezien dat ik screenshots van de mails van de getuigen heb gestuurd en dat

zij aldus niet in de mogelijkheid zijn om het emailadres te zien.  Ik zal die in elk geval

al aan u geven en  ik zal ook aan alle vier een copie van hun IDkaart vragen en u die

bezorgen.  Ik doe dit om tegenover u alvast te bewijzen dat het geen fake adressen

 zijn.  Als zij dan ten gepaste tijde bijkomende gegevens vragen dan zal ik die ook

aan hen sturen.  Het lijkt me logisch om hen die nu nog niet te geven.     

 

Ten 3de : als er ondertussen of nadien een schriftelijke vraag van mijn broer tot schrapping bij hen komt dan moeten zij mij schriftelijk op de hoogte brengen en wel zodanig dat zij er zeker van zijn dat de brief mij bereikt.

 

            Voor mij lijkt het dat dat met een aangetekede zending met bewijs van ontvangst p/a

 Mijn broer kan gebeuren ,

            Ofwel per gewone post met verzoek tot bevestiging van ontvangst,

            Ofwel simpelweg door mij een mail te sturen met verzoek ontvangst te bevestigen.

 

            De periode die zij mij geven om een adreswijziging door te voeren mag slechts in

 gaan op datum dat ik hun bericht heb ontvangen. Ik bedoel daarmee : zij kunnen op 1

mei niet schrijven dat ik tot 1 juni tijd krijg.  Zij kunnen wel op 1 mei schrijven dat ik tijd krijg tot 1 maand na ontvangst van de kennisgeving.

 

 

Ter info aan u :  Als zij alles terug naar de oude situatie hebben gebracht en mijn adres is in regel dan zal ik een adreswijziging doen want ik wil nadien met u bekijken om een proces in te spannen tegen mijn broer  (niet enkel ivm de schrapping).

 

Ten 4de moeten we schadevergoeding eisen.  Daarvan wilde ik u vragen of u akkoord zou kunnen gaan dat we het bedrag dat uiteindelijk bekomen wordt  verdelen in 1/3 voor mij, 1/3 voor mijn vzw en 1/3 voor u.  Weliswaar hoofdzakelijk morele schade maar wel zeer ernstig vanwege de lange duur en de mogelijk ernstige gevolgen voor mijn gezondheid.

 

 • Ik heb een jaar lang, gedeeltelijk onwetend, geleefd met alle risicos verbonden aan het niet hebben van een adres !!!
 • Het gevaar dat ik loop sinds – datum mij onbekend want ik ben er niet van in kennis gesteld – de schrapping werd doorgevoerd ;
 • Het gevaar dat ik loop niet gevaccineerd te kunnen worden (er was vorige woensdag al plaats voor me) ;
 • Het gevaar dat ik loop geen ziekenfondsdekking te hebben ;
 • Het ongemak dat ik al maanden moet leven met een ernstig oogprobleem en niet in behandeling kan gaan wat wellicht zeer ernstige gevolgen kan hebben. Ik zal niet nalaten hen verantwoordelijk te stellen als er voor de rest van mijn leven gevolgen aan verbonden zullen blijken te zijn ;
 • Dat ik in de onmogelijkheid werd gesteld om mijn vriend die kanker heeft naar het ziekenhuis te begeleiden en te bezoeken ;
 • Het beroofd te zijn geweest van mijn vrijheid om mij te bewegen en te verplaatsen ;
 • De kosten die ik heb moeten maken om andere personen in te schakelen om mijn eten te gaan inkopen want ik kan zonder IDkaart niet op straat ;
 • De kosten voor het gebruik van een internetverbinding van een derde omdat de mijne afgesloten werd ;
 • De tijd die ik heb besteed aan al de mails en aan het samenstellen van een dossier ;
 • De compensatie van mijn pensioen ( 525 € /mnd ) dat ik niet gekregen heb met intrest tot op datum van vergoeding.

 

 

Betreffende de getuigen :

 

Bernard Beeuwsaert

berplop@hotmail.com

Vlamingenstraat 31, Kortrijk

Tel 0486 98 49 79

Een  intieme vriend die ook al in Frankrijk is komen helpen. 

 

Manuel Chiguero

manuelchiguero@hotmail.com

Sint Maartensdal 1a, Leuven

Tel  0498 41 91 90

Hij en zijn vrouw greta stellen hun terrein in Verdenne (in de bossen bij Marche-en-Famenne) geregeld ter beschikkibg maar zijn een beetje voorzichtig in hun verklaring omdat er op die grond eigenlijk niet mag gekampeerd worden.  Als een bijkomende verklaring van hem nodig is en u kan hem verzekeren dat het hem niet in de problemen zal brengen op de gemeente in Verdenne dan zal hij dat zeker doen.

Mijn zoon is daar ook vaak met zijn stiefzoontje bij mij komen kamperen maar we weten echt niet meer welke data dat waren.   

 

 

Helena Barquain

helene.barquain@skynet.be

Veerbootstraat 15, Zeebrugge

Tel  0496 78 16 64

Mijn vriendin al sinds de tijd dat we samen in de dominikaanse waren.

 

Gie Couwenbergh    

couwenbergh@telenet.be

Taboralaan 272, oostende

Tel 0475 28 95 00

Eén van de meest integere mensen die ik in mijn leven heb gekend.  Een initeme vriend met wie ik in totaal zeker drie maanden  doorbracht.  We kennen elkaar sinds mijn verblijf in de dominikaanse.

Kapitein bij de Belgische marine op pensioen,  gereputeerd marine duiker die van de Britse koningin Elisabeth II gedecoreerd werd.  http://users.telenet.be/couwenbergh/

 

In deel  III.

zal ik de zaak tegen mijn broer behandelen