GLIS 2019 vzw

Een vzw ?

De regels van het spel 

Tiny geeft hier uitleg over het wat en hoe van een vzw. 


In Frankrijk zijn de regels omtrent een vzw bepaald in de wet van 1 juli 1901 en zoals je zelf kan lezen : 'zij bepaalt eigenlijk heel weinig'.  

Selon l'article premier de la loi du 1er juillet 1901 : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. ... La loi de 1901 définit en fait très peu de choses.


Ik kan het best uitleggen met een paar voorbeelden.

In tegenstelling tot een café of een restaurant moet je geen vergunning hebben om alcohol te schenken.

Je betaalt geen belasting.

Er komen geen controles op hygiene.

Je hoeft geen gescheiden wc's te hebben voor dames en heren en dat kan soms wel handig zijn in de natuur.

Veel deuren gaan open omdat het voor het goede doel is.

Je krijgt zelfs vaak korting bij aankopen want iedereen wil graag zijn steentje bijdragen.


Maar je moet het spel wel eerlijk spelen  !

En dat is niet meer dan juist.

Alle inkomsten moeten in de vzw blijven.  Niemand mag zichzelf persoonlijk verrijken op de kap van de vzw.

Tiny zou graag voor het park Glis dezelfde doelstelling hanteren als die van de Country Club Catalan destijds : 


het organiseren van vakanties

voor arme families of

families die door een grote tegenslag getroffen werden.


Tiny is van plan naast Glis 'No Money Camping'  op te richten. 

De bewoners van Glis zouden eraan kunnen deelnemen.


Je moet het zo zien dat iedereen die in park Glis woont wel vaart bij alle werken die er uitgevoerd worden

met het geld van de vzw.  

Daarbij bieden we allemaal onze steun. Dat kan in allerlei vormen. 

Als jij op reis gaat zou je je tiny house ter beschikking kunnen stellen van zo'n gezin.

We kunnen een staanplaats voorzien die gratis mag gebruikt worden door een familie die geen camping kan betalen.

Iemand van ons kan gaan onderhandelen met een verhuurbedrijf van motorhomes  om die ter beschikking te stellen van een arme familie die dan bij ons mag komen staan. 


'Eliane en haar ezel' , een projekt om stadskinderen en de natuur samen te brengen klinkt mij ook goed in de oren. 


Of mini moestuintjes aanleggen waar kinderen die in flatgebouwen wonen op zondagmorgen naartoe komen zoals wij vroeger naar de scouts gingen maar nu dan om te ontdekken waar de sla en de tomaatjes vandaan komen ... 

Zoals het projekt 'potager petite patate' van Tiny dat we zouden kunnen laten aansluiten bij Glis.  



Al naargelang wat de andere bewoners willen en kunnen doen zijn er uiteraard heel wat mogelijkheden.

Een extra perceel voorzien voor de opvang van een SDF'er ('clochard' voor de vlaming) is 1 idee maar misschien kunnen we overwegen om een vluchtelingenfamilie op te vangen omdat we het voordeel hebben verschillende talen en vaardigheden in huis te hebben en velen onder ons tijd genoeg hebben om zich met hen bezig te houden om hen voor te bereiden op het integreren in onze maatschappij en hen klaar te stomen om later in hun eigen land een belangrijke funktie te gaan bekleden.  


Het zou ook best leuk zijn als iemand van ons een grote dierenliefhebber zou zijn en zich over verlaten of mishandelde dieren zou willen bekommeren.  Hij of zij zou uiteraard op de steun van de andere bewoners kunnen rekenen.



En wat denk je ervan om alleenstaanden uit de nabijheid uit te nodigen op onze wekelijkse BBQ ? Zij zijn even uit hun eenzaamheid verlost en wie weet groeit hier of daar wel een mooie vriendschap ...

Zie het plan van Tiny ' de 1 a 100 ' dat ze naast Glis wil inrichten en waar de Glis bewoners aan kunnen deelnemen.


Om wat geld in kas te krijgen zijn er ook veel mogelijkheden.

Misschien een paar staanplaatsen voor motorhomes verhuren ? Dat geeft een beetje werk maar 't is wel simpel en brengt extra gasten mee voor een BBQ.  

Tiny :  "Toen mijn Country Club Catalan aktief was in Argeles sur Mer verhuurden we parkingplaatsen voor degenen die naar het nabijgelegen strandje gingen,

we organiseerden grote BBQ's en

regelmatig een lammetje of een speenvarkentje aan het spit,

in een serre was een heus knus restaurantje ingericht,

er was een openlucht fitness en

speelterrein voor de kleintjes. 













Er is zelfs mogelijkheid om binnen een vzw zaken te doen.

Ik denk daarbij bvb aan het soort aktiviteiten die julien en alexandre doen : 

https://mytiny-house.com/pages/mais-qui-sommes-nous

of

https://parkandview.com/

of

https://www.france-passion.com/images/m1_OTE_13-09-TopCamper-Mag-pdf.pdf



Er is geen baas !

We richten een vzw op in wiens naam het terrein geregistreerd wordt. 

Binnen de vzw zijn we allemaal gelijk en hebben allemaal dezelfde rechten en plichten.

We stellen de regels samen op.

Alles is officieel vast gelegd in de statuten van de vzw.

Daarin specifieren we ook wat er gebeurt bij echtscheidingen, nieuwkomers, overlijden en bepalen we de toetredingsvoorwaarden en opzegmodaliteiten.


Er is dus geen baas, geen voorzitter maar allemaal leden met gelijke stem.

Heeft iemand een voorstel of een klacht dan zetten we ons rond de tafel om te bespreken en te stemmen.

De meerderheid beslist want 1 persoon moet nu eenmaal niet de wet stellen aan al de anderen. 

Geen discussies.

Geen gezeur.