gliscrowdfunding.investering

INVEST & GROW TOGETHER


investeer in woonpark GLIS


Glis is een onderdeel van de vzw Country Club Catalan.

Ze is in Frankrijk geregistreerd volgens de wet van 1 juli 1901 die bepaalt dat vzw's geen winst mogen maken en ook de beheerders zich niet mogen verrijken door de vzw.


Wat we echter wel mogen doen is het

belonen van investeerders !


Alles wat wij aan inkomsten gaan genereren is uiteraard bedoeld om het goede doel van elk van de projekten te financieren

maar daar waar investeerders ons kunnen helpen om de projekten sneller van de grond te krijgen gaan we hen goed belonen want we keren 20 % rente uit op 3 jaar.


Hoe we dat kunnen garanderen  ?

JA ZEKER , IK DOE MEE !

COORDINATEN INVESTEERDER  :

 
 
 
 

BETALING :

HET PRINCIPE VAN DIT CROWDFUNDING PROJEKT :


U helpt ons en u krijgt er ook iets voor.

Wij smeken dus niet om een aalmoes !


Dit crowdfunding-projekt start op   ..............    en streefdatum is   .................     


Als op de streefdatum het nodige bedrag niet opgehaald is dan

zal de Country Club Catalan in de mate van het mogelijke een regeling treffen om voor u een tuintje in één van de andere projekten van Le Village Catalan te voorzien.

Of U mag u in elk geval ten bedrage van uw bijdrage en

zonder dat iets afgehouden wordt,

een of meerdere produkten kiezen uit

de kollektie van M-ode-ishO of  van Me on the Web of van Art*ina.

Voor de investeerders staat de Country Club Catalan garant.


Alle bijdragen blijven in de vzw en zullen dan samen gevoegd worden met een ander projekt van Le Village Catalan.

Als u bij uw bijdrage uw emailadres hebt opgegeven dan houden wij u op de hoogte van het verdere verloop van de projekten. 


alles weten over crowdfunding

KLIK HIER