voorstel5partenairesNL

Parc CCC is een project van de Country Club Catalan

Hierbij een voorbeeld.

Elk terrein is natuurlijk verschillend  maar het gaat wel telkens om 5 lange smalle percelen met nog 1 of 2 langs de kant met een totale oppervlakte van  ± 1ha. 


Zo zou het er dus kunnen uitzien  :

Hallo,


U bent gïnteresseerd in het projekt PARC CCC  en ik had beloofd u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

 

Ik heb goed nieuws  !   Ik heb de oplossing gevonden om op legale wijze langer dan 90 dagen per jaar op een terrein te verblijven.  90 dagen dat is in frankrijk nl de maximum.   

Het terrein moet 5 cadastraal geregistreerde percelen beslaan die van 5 verschillende eigenaars zijn en wel zodanig dat elkeen zijn tuintje over de 5 percelen gaat.  Het volstaat dan om de 90 dagen enkele meters op te schuiven.  Ik voeg hieronder een tekening bij ter verduidelijking.  Het gaat uiteraard alleen in het kader van een degelijk projekt (zoals bvb LADUF) en binnen een struktuur die het hele projekt stuurt.  

 

Ik heb verschillende terreinen gevonden die aan alle criteria voldoen. Nu heb ik 4 partners nodig die elk een perceel kopen.  Dat gaat ons al naargelang de oppervlakte van de tuin, elk 3.000 €  (eventueel tussen 1.500 en 5.000 € kosten).  Een paar honderd euros te betalen bij de  ondertekening van de ' promesse de vente'  en dan de rest 3 maanden nadien als de definitieve akte bij de notaris verleden wordt.

 

Ik leg hieronder verder uit.   Neem uit tijd om het rustig te bekijken.  Daarna stel ik voor dat u me met whatsapp belt om het verder te bespreken.    

 

Tot binnenkort,

Tina

de 5 partners kopen het terrein

zo heeft elke partner een tuin die over 5 percelen gaat  

van de verhuur van tuintjes betaalt de vzw de inrichting van het terrein

te verhuren :

A= tuin over 3 percelen = goed voor 9 mdn/jr

+

7 tuintjes op 2 percelen = 6 mdn/jr te verblijven

hier kiezen we samen :

- tuintjes maken voor verblijven van max 90 dgn/jr ,

- bomenplantage zoals LADUF,

- of een moestuin, kippen, dieren, paarden, ezels ...

nadien beslissen we samen wat de we (de vzw) met de rest doet en dat dekt ruimschoots alle kosten voor onderhoud die wij dus nooit zelf moeten betalen

I. Laten we zeggen Tina koopt perceel 1, Karine perceel 2, Marianne perceel 3, Yves perceel 4 en Paul perceel 5 en tesamen kopen we perceel 6.

Zo zijn we dus in regel met de wet dat het 5 percelen

van 5 verschillende eigenaars moeten zijn.


II. Dan geven wij onze percelen voor 30 jaar in huur

aan de vzw die er Parc CCC inricht en elk van ons

vraagt in ruil daarvoor één van de tuinen 1-5. 

Zo hebben we dus elk een tuin die over 5 percelen gaat en waar we dus  4 x 90 dagen + 5 dagen  = 365 dagen mogen staan. 


III. Nu hebben we een terrein en we mogen er het hele jaar blijven maar nu moet het nog  ingericht worden.  Dat doet de vzw. 

Er zullen op zijn minst 8 tuintjes zijn om te verhuren aan camping caristen  en dat maakt aan een gemiddelde van 3.000 à 5.000 €  =  32.000 €.

Daarmee is dan betaald voor omheining, inrijpoort, waterboring, de weg naar de tuinen, elektrogeen groep, installatie voor zonne-energie.


IV. Blijft er ongeveer 5.000 m2 over. Wat doen we daarmee ?  ( voor detail KLIK HIER )

Een gedeelte kan gebruikt worden om verder tuintjes te maken voor campingcaristen die niet langer dan 90 dagen/jaar ter plaatse blijven.  Dat geld dekt alle kosten voor onderhoud  en verbetering van het terrein.  En het maakt het de vzw mogelijk een huisje in het diorp te huren waar wij ons adres kunnen zetten.  Natuurlijk niet uit het oog verliezen : als alles ingericht is en de vzw gaat winst maken dan gaat dat integraal naar de vzw om haar doel te realiseren : vakanties organiseren voor minderbedeelde kinderen/families.  

Een stuk kan gebruikt worden voor dieren, voor een plantage van bomen zoals bvb op mijn site LADUF  of voor een moestuin zodat we quasi autonoom worden. Dat beslissen we samen binnen de vzw.  

Zo zitten we dus veilig voor de toekomst !

Een toemaatje  :  parc CCC  is een vereniging zonder winstoogmerk en wij mogen als beheerders  dus nooit één enkele euro van de winsten ontvangen. De vzw betaalt geen belasting en dus worden wij ook niet door de belastingen lastig gevallen.

Alle terreinen die ik op het oog heb bevionden zich in de cirkel zoals hierboven aangeduid.   Als we een akkoord onder 5 partners hebben dan neem ik contakt op met de eigenaars en bekijken we samen welk terrein ons best bevalt.

Bekijk de

planning

voor dit projekt en enkele terreinen

KLIK

Er blijft ongeveer

5.000 m2.

Wat doen we ermee ? 

 bekijk de opties :

KLIK HIER