ccclescluses


Misho - off grid eco parc catalan - offgrid ecoparc catalan - ecopark - off grid - country club catalan - laduf -  safadore - potager petite patate - nomoho - artina - modeisho - meontheweb - soleil - motorhome – camping car - tiny house - camper -  ecodorp – natuur – boomkwekerij - gezond leefmilieu -  betere toekomst – groententuin – moestuin - modern lifestyle - goedkope leefstijl - natuurvrienden - country club catalan - tina misho - zuid frankrijk -  mobiel wonen - alternatief wonen - habitat leger -  eco village – ecolieu - nature – plantation d’arbres - mode de vie moderne -  environnement sain – meilleur futur – potager - mode de vie pas cher - amis de la nature - sud de la france - vivre alternativement - martine van ishoven – tina misho - cochons vietnemiens - poules - brebis - parc écologique

contact :

countryclubcluses@misho.be

tel :   0033 /  621 30 57 46

GLIS   

vzw Country Club Cluses association

parque avec cabanes écologiques dans le bois

7ha natuur

park met ecologische boshutten 

5.000 euro investeren,

 = binnen het jaar geld terug,

zonder intrest maar

+ uw grondstuk van 1.000 m2 

(andere voorwaarden bespreekbaar)

5.000 euro investir,

= argent récupéré dans l'année,

sans intéret mais

+ avec votre terrain de 1.000 m2 

(autres options à discuter)

Het overgrote deel van het bos ligt op een helling en is uitermate geschikt voor de integratie van boshutten voor weekend- en vakantieverblijven.

Tot bovenaan loopt nu reeds een pad waarlangs vele kleine en grotere vlakke plaatsen liggen.   

Ga even op volgende websites kijken om u een idee te vormen van het potentieel dat zich hier aanbiedt  :   

La majorité du bois se situe sur une colline, de ce fait particulièrement bon pour intégrer des cabanes dans le bois pour les fin de semaines et les vacances. 

Le long d'une piste déja existante jusqu'en haut, se trouve ci et là des parties plates petites et plus grandes.   

Allez regarder sur les sites suivantes afin de vous faire une idée du potentiel de ce terrain  :   

Het is uitgesloten om in dit gebied bouwvergunningen te bekomen.

Bovenstaande foto illustreert perfekt hoe een woning in de natuur kan worden geintegreerd zonder dat iemand er ooit weet of zicht op krijgt...   

Oubliez la possibilité d'obtenir un permis de construire ici.

La photo ci-dessus illustre parfaitement comment intégrer une maison dans la nature sans que jamais quelq'un le verra ou le saura ...   

De bedoeling is deel uit te maken van de natuur om ons heen. Wij gaan de natuur niet beschadigen maar ze juist naar waarde schatten.

Le but est de faire partie de la naturequi nous entoure. Nous allons pas l'endommager, au contraire nous allons  savoir l'apprécier.

Er loopt langsheen het bos een bergriviertje de Correc del Pocs dat in de zomer enkele maanden droog staat maar daar waar u Misho in het water ziet staan is er een bron.  

De foto hierboven was half oktober nan een extreem droge lente en zomer ...

het riviertje was droog maar op deze plaats kwam er dus water uit de grond. 

De eigenaar vertelde me dat zijn vader van daaruit een buis legde naar zijn groentetuin en zo het hele jaar door water had.

Dat was 25  jaar geleden ...  en de bron is er nog altijd dus. 

Le long du bois coule une petite rivière de montagne, le Correc del Pocs, sec durant les mois d'été mais là ou vous voyez sur la photo Misho dans l'eau, il y a une source.  

La photo ci-dessus est prise mi-octobre après un printemps et un été d'extrême sècheresse ... 

La petite rivière était sèche mais à cet endroit sortait de l'eau de la terre.

Le propriétaire me racontait que son père mettait à la source un tuyaux jusqu'à son potager afin de se garantir d'eau toute l'année.

 

De bron ligt niet hoog genoeg om tijdens de zomermaanden op natuurlijke wijze de boshutten te bevoorraden.

De medewerkers ( zie A.IV. ) zullen dus het nodige water moeten aanvoeren of we moeten pompen gebruiken met generator.

(zie 'budgetering en planning' opmerking ***en  B)

Na de regen van gisteren 23 oktober ben ik vandaag gaan kijken en zoals u op de 2 kleine fotos hiernaast kan zien stroomde er dus na 1 dag regen al behoorlijk wat water ...

La source ne se trouve pas assez en hauteur pour pouvoir alimenter les cabanes naturellement.

Les collaborateurs  ( voir A.IV. ) devront donc apporter l'eau nécessaire ou nous devons installer des pompes avec une génératrice.

(voir 'budget et planification' remarques *** et  B)

Après la pluie de hier 23 octobre , je me suis rendue sur place et comme vous pouvez me le confirmer sur la photo ci-contre, il y a avait déjà pas mal d'eau ... après une nuit de pluie ...

Vermits de bron zich op een klein plateau bevindt kunnen we er een dam bouwen en alzo een klein meertje vormen.

Puisque la source se trouve sur un petit plateau, le but est de construire un barrage et créer un petit lac.

Pour le texte française cliquez ici 

Er zijn op het laagst gelegen terrein 3 grote vlakke gedeelten.


1. Het eerste ligt vlak bij de ingang van het terrein. Foto 1 hieronder.

Ik schat het op 500 m2.

2. Het tweede ligt verderop tegenover de ruine. Een beetje verderop ziet u het viadukt waarover de A9 loopt. Door de enorme hoogte geeft het verkeer geen enkele hinder. Foto 2 hieronder.

Zal tussen 500 m2 en 1.000 m2 zijn.

3. Het derde ligt aan de andere kant van de baan.

Ook langsheen heel dit perceel loopt een riviertje dat in de zomer enkele tijd droog staat. 

Het is 2.400 m2. De halve ovaal op foto 3 hieronder.

Het is maar voor 99 % zeker dat we dit stuk kunnen kopen omdat het de taak van de Safer is  om een poging te doen kleine percelen te groeperen.

Zoals u op de fotos ziet, is het terrein nu eigenlijk niet zichtbaar omdat het vol bomen en struiken staat. Er is al 25 jaar niets meer op het terrein gedaan ! Ik kan u er dus ook geen behoorlijke fotos van tonen.

Er zijn op het laagst gelegen terrein 3 grote vlakke gedeelten.


1. Het eerste ligt vlak bij de ingang van het terrein. Foto 1 hieronder.

Ik schat het op 500 m2.

2. Het tweede ligt verderop tegenover de ruine. Een beetje verderop ziet u het viadukt waarover de A9 loopt. Door de enorme hoogte geeft het verkeer geen enkele hinder. Foto 2 hieronder.

Het strekt zich uit over ongeveer 1.000 m2.

3. Het derde ligt aan de andere kant van de baan.

Ook langsheen heel dit perceel loopt een riviertje dat in de zomer enkele tijd droog staat. 

Het is 2.400 m2. De halve ovaal op foto 3 hieronder.

Het is maar voor 99 % zeker dat we dit stuk kunnen kopen omdat het de taak van de Safer is  om een poging te doen kleine percelen te groeperen.

Zoals u op de fotos ziet, is het terrein nu eigenlijk niet zichtbaar omdat het vol bomen en struiken staat. Er is al 25 jaar niets meer op het terrein gedaan ! Ik kan u er dus ook geen behoorlijke fotos van tonen.

  

VOORDELEN :


1.  0,15 euro/ m2 is haast belachelijk maar gelukkig voor ons hebben er niet gigantisch             veel mensen belangstelling in het kopen van een bos  ;

2. De enorme oppervlakte garandeert altijd rust en kalmte zonder ooit schrik te moeten          hebben voor ongewenste buren ;

3. Het feit dat er altijd water is ;

4. Goede toegang langs een degelijke geasfalteerde baan die altijd perfekt onderhouden            wordt omdat er verderop een nooduitgang van de TGV is ;

5. Unieke ligging tussen zee ( amper 20 km ) en bergen,

6. Op enkele minuten van gigantische commerciele centra aan de Spaanse grens en in Le                Boulou 

7. Enkele minuten van de oprit van de autostrade A9 van Belgie naar Spanje ;  

8. Er zijn vele mogelijkheden om geld te verdienen zoals verder in 'budgetering en planning'        gespecifieerd en daar kan o.a. nog bij komen  :Verkoop van kurk van de vele kurkeiken in het bos,

- Verkoop van het hout van de micocoulierbomen op perceel 60

( destijds was hier een plantage van deze bomen, bekend om de extreme buigzaamheid van hun hout,  en bevoorraadde een naburig bedrijf voor zwepen voor paarden ... er zullen vast ook nu wel bedrijven op zoek zijn naar dit moeilijk te vinden hout ),

- De toegangsweg die doorheen het hele lage gedeelte loopt was oorspronkelijk een pad maar voor de werken aan het viadukt van de A9 had de huidige eigenaar toelating tot passage gegeven tot mei 2019, natuurlijk zijn de werken niet tijdig klaar gekomen en zullen nog tot in 2023 duren ...  wat betekent dat we kunnen onderhandelen voor een nieuw akkoord tegen vergoeding want het daar ingerichte werkkamp kunnen ze moeilijk missen,  

- We kunnen onze eigen groentetuin aanleggen,

- Het jachtrecht verpachten ( heeeel veeeel everzwijnen ),

- Wandelingen organiseren ( het pad op de helling loopt door tot in Le Perthus op de              grens met Spanje ),

- BBQ's en barretje zoals vroeger in de Country Club Catalan in Argeles,

- Een rustplaats met verzekerde parking voor motorrijders,

- Er is in de streek veel vraag naar hout om te verwarmen en mits het gratis aan te              bieden aan degenen die bomen en struiken komen omzagen wordt de vrije            ruimte gemaakt die wij nodig hebben.     

NADELEN :


 1. De bron die eigenlijk te laag gelegen is om de boshutten te bevloeien ;

2. Het weliswaar kleine maar bestaande risico dat we perceel 60 er niet bij kunnen kopen

        ( ik probeer de volgende week de eigenaars van de aanpalende bossen te vinden en            hen vragen of ze hun recht op voorverkoop denken te gebruiken en indien ja, of we            het kunnen afkopen ) ;

3. We moeten poutrels leggen om bij de ingang een brug te maken om langere voertuigen te          laten binnen rijden.

 

VZW :


We zetten het projekt op in de vorm van een vzw. Dat betekent geen belastingen, geen gezeur met vergunningen en als je wat nodig hebt gaan de deuren makkelijker open.


Maar ook en wellicht vooral omdat het mijn levensdoel is om voor ik dood ga iets goeds in deze wereld te doen  ( zie 'geschiedenis' op www.misho.be/countryclubcatalan.html ). 


We zijn dus een vzw die vakanties gaat inrichten voor minderbedeelde kinderen/gezinnen die anders nooit aan vakantie toe zouden komen.  We maken speciaal voor hen een boshut en organiseren hun vakantie.

 

BUDGETERING EN PLANNING :

Een andere optie is :   we verhuren een 20-tal  naakte tuintjes van 100 m2 voor weekendverblijf  waar de huurders dan zelf kunnen kiezen om er tijd in de natuur te komen doorbrengen,  kamperen, een kleine hut willen bouwen en/of er van onze diensten voor onderhoud, wateraanvoer etc willen genieten :   


20 x 265 euro inschrijving    =   5.300 euro   =   aankoopprijs percelen 62 + 295


   +   huur 40 euro /maand   =     800 euro/maand


 Sur le terrain en bas il y a 3 parties plates.


1. La première partie, se situe à l'entrée du terrain, imméditement à gauche. Photo 1 

Je l'estime à 500 m2.

2. Le deuxième terrain plat se trouve en face de la ruine.  Plus loin vous voyez le viaduc sur lequel passe l'autoroute. Grâce à l'hauteur énorme du viaduc nous encontrons quasiment pas de nuisance.  Photo 2 ci-dessous.

La surface devra être aproximative de  1.000 m2 .

3. La troisième partie se situe de l'autre côté de la route. 

Ici aussi il y a le long de la parcelle un ruisseau qui pendant l'été peut être un etmps à sec. 

Cette parcelle est 2.400 m2. C'est la de,i ovale sur la photo ci-dessous.

C'est que 99 % certain qu'on puisse acquerir cette parcelle. Elle est soumise à la Safer dans le projet de regroupement de petites parcelles.

C'est clair sur les photos, je ne peux pas vous montrer le terrain puisqu'il est envanoui d'arbres et d'arbustes depuis 25 ans  ...

  

AVANTAGES :


1.  0,15 euro/ m2 c'est plutôt ridicule ...  mais heureusement il n'y a pas grande monde à          intéressé à acheter un bois  ;

2. Une telle surface énorme garantie la tranquilité et jamais devoir s'inquiter de voisins            désagréables ... 

3. Le fait qu'il y a toujours de l'eau  ;

4. Acces parfait par une route goudronnée avec garantie  d'être à n'importe quel                    momentenparfait état car elle sert à une sortie de secours du TGV un peu plus loin ;

5. Situation unique entre la mer (  20 km ) et la montagne,

6. A quelques minutes des centres commercials gigantesques à la frontière Espagnole et            au Boulou ; 

7. Juste quelques minutes de l'entrée/sortie de l'autoroute A9 de Belgique à l'Espagne ;


8. Il y a beaucoup de possibilités de gagner de l'argent comme décrites plus loin dans 'budget et  planification' et plein de choses pourraient s'ajouter comme enter autres  :Vente du liège des nombreux arbres dans le bois,

- Vente du bois des arbres micocouliers sur la parcelle 60

( dans le temps il y avait ici une plantation de ses arbres,  connus  pour leurs extrême flexibilité, qui apprivoisionnait une entreprise dans la régon qui fabriquait des  fouets pour les chevaux ... il y a certainement aujourd'hui des entreprises à la recherche de ce bois rare),

- Le chemin d'entrée sur le terrain a été beaucoup amélioré après l'autorisation donnée à l'entreprise qui travaille au viaduct de l'autoroute. L'accord de traverser le terrain est terminé depuis mai 2019. Les travaux ne sont pas terminés et dureront certainement jusqu'au moins en 2023 ...  nous allons pas les interdire le passage mais négocier un nouvel accord contre une contribution car leur campement installé la bas leur est devenue quasiment indispensable,

- Il y a la place pour faire notre propre potager,

- Installer un bail pour chasseur sur le terrain ( énormement de sangliers ),

- Organiser des randonnées  ( la piste existante mène jusqu'au Perthus ),

- Installer un bar et faire des BBQ's comme dans le temps au Country Club Catalan à Argeles,

- Een rustplaats met verzekerde parking voor motorrijders,

- Il y a une grande demande de bois de chauffage dans la région.  Si on le donne gratuit à ceux qui viennent le couper ça nous dégage les surfaces dont nous avons besoin.    

DESAVANTAGES :


 1. La source se situe trop bas pour pouvoir fournir naturellement de l'eau vers les cabanes ;

2. Le risque plutôt négligeable de ne pas pouvoir acquerir la parcelle 60

        ( dans la semaine je cherche les voisins et je leur demande s'il y en a intéressés              d'utiliser leur droit de préemption et si oui, en pourrait l'acheter ) ;

3. Besoin de mettre des poutrels pour un pont à l'entrée afin de faire rentrer des véhicules            longs. 

 

L' association:


Nous allons metter ce projet en place sous forme d'association. Cela signifie pas d'impots, pas de soucis avec licences et partout les portes s'ouvrent facilement.


Mais aussi et peut être surtout que c'est le but de ma vie avant de mourir de faire quelque chose de bien dans ce monde 

( voir  'histoire' sur  www.misho.be/countryclubcatalan.html ). 


Nous sommes donc une association qui organise des vacances pour des enfants!familles défavorisées qui sans nous ne pourraient jamais profiter de vacances.  Pour eux nouys allonbs construire une cabane dans le bois et organiser leur vacances.

 

Budget et planification

Une autre option est :   louer une vingtaine de terrains de weekend  nus et ou les locataires décident après de venir passer un temps agréable dans la nature, venir camper, construire une petite cabane et/ou profiter de nos services d'entretien, fourniture d'eau etc.  :   


20 x 465 euro inscription    =   9.300 euro   =   achat parcelles 62 + 295 + notair, géomètre, portail


   +   loyer 60 euro /mois   =     1.200 euro/mois


Dqns ce cas il nous faut un investisseur pour 15.000 euro , le temps de trouver les locataires. 


Une qutre option est :   louer une vingtaine jardins de weekend de 100 m2 nus ou les locataires décident après s'ils veulent venir passer un temps agréable dans la nature, camper, construire une petite cabane et/ou profiter de nos services eau, entretien etc.20 x 265 euro inscription    =   5.300 euro   =   achat et notaire percelen 62 + 295


   +   huur 40 euro /maand   =     800 euro/maand


nos partenaires    -    onze partners

des associations  avec

une vision moderne

info >>>

verenigingen met 

een moderne visie

info >>>